Rit op een Solex
  Banner Solexverhuur Alblasserwaard


home nieuws prijzen arrangementen kaart voorwaarden contact
 

Huurvoorwaarden

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen.
Er dient een borg van 50 Euro voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt huurder retour na de huurperiode, als de Solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal alsmede voor alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld huurder en of derden. De huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van beschadigde onderdelen en huurderving, uiterlijk op overeengekomen inleverdatum voldoen.

Artikel 3
Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderverhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 4
even pauze na een Solexritje Het is streng verboden
 a)  een of meerdere personen te vervoeren
 b)  de trottoirbanden op en af rijden
 c)  op onverharde wegen rijden
 d)  op de Solex te zitten als hij op de standaard staat.

Artikel 5
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 6
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Alblasserwaard is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 7
Verhuurder heeft het recht, als de veiligheid ten gevolge van bepaalde weersomstandigheden in gevaar komt, zonder kosten wederzijds, te annuleren.


Hier vindt u de printversie van de huurvoorwaarden.Informatie en reserveringen
Solexverhuur Alblasserwaard
Sluis 22
2964 AR GROOT-AMMERS
Frans de Jong
Mobiel: 06 - 4155 4014
E-mail info@solexalblas.nl
  
 
    
  @ huisstudio hein