Huurvoorwaarden
Solexverhuur Alblasserwaard
Bergstoep 42A
2959AB STREEFKERK


Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen.
Er dient een borg van 50 Euro voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt huurder
retour na de huurperiode, als de Solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht
wordt.
Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede voor alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of
ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld huurder en of derden. De huurder zal
hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van beschadigde onderdelen en
huurderving, uiterlijk op overeengekomen inleverdatum voldoen.
Artikel 3
Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en ouder, die in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat. De huurder zal als een goed
beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming
gebruiken.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderverhuur of gebruik
af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 4
Het is verboden
a) een of meerdere personen te vervoeren
b) de trottoirbanden op en af rijden
c) op onverharde wegen rijden
d) op de Solex te zitten als hij op de standaard staat
e) het is niet toegestaan om met alcohol op de solex te besturen
f) het is niet toegestaan om de solex zelf van brandstof te voorzien

Artikel 5
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Verhuurder is te allen tijde
gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van
huurpenningen.
Artikel 6
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Alblasserwaard is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder,
derden en/of goederen.
Artikel 7
Verhuurder heeft het recht, als onder bepaalde weersomstandigheden de veiligheid in
gevaar komt, zonder kosten wederzijds, te annuleren.

Let op! Op kleding en schoeisel kunnen olie of modderspatjes terechtkomen, houd hier rekening mee.

 

 

Corona

 

Solex rijden is corona-proof en is prima geschikt als een 1,5 meter activiteit. 

 

Om de veiligheid van onze medewerkers én onze klanten te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal veiligheidsregels gedurende het coronavirus.

Wij vragen je om de veiligheidsregels in acht te nemen en de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Samen met jou maken we je uitje tot een succes en kunnen we werken volgens de nieuwe regels.

Tijden in onderling overleg te bepalen om zo over en weer optimaal rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen van het RIVM. Houd binnen de groep en ook ten opzichte van andere gezelschappen gepaste afstand. Bij klachten die op COVID-19 kunnen wijzen blijf dan thuis.

 

Corona maatregelen rondom solexverhuur:

 

  • Wanneer één van de deelnemers klachten heeft zoals verkoudheid of koorts, blijf dan thuis.
  • Bij aankomst staan de gereserveerde solexen voor u klaar;
  • Tijdens de instructie houd u gepaste afstand;
  • Vooraf mag je zelf de handvatten en motorlichter schoonmaken met aanwezige desinfectie middelen;
  • Na iedere activiteit wordt het materiaal/de ruimte grondig gedesinfecteerd;
  • Gebruik het toilet zoveel mogelijk thuis, om toiletbezoek op onze locatie te beperken;
  • Wij werken enkel samen met partijen die de richtlijnen betreffende het coronavirus ook volgen om zo de veiligheid te waarborgen. 

 

Met bovenstaande veiligheidsregels zorgen wij ervoor dat je je veilig voelt bij ons, en we er samen met jou een fantastisch uitje van kunnen maken!   
We moeten het samen doen.

 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.