Huurvoorwaarden
Solexverhuur Alblasserwaard B.V.
Bergstoep 42A
2959AB STREEFKERK


Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex of E-chopper in goede staat te hebben ontvangen.
Er dient een borg van €50.- voor aanvang betaald te worden. Bij grote groepen vanaf 15 personen rekenen wij een totale borg van €500.- Deze borg krijgt huurder
retour na de huurperiode, als de Solex/E-chopper in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht
wordt.


Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede voor alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex en E-chopper toegebracht of
ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld huurder en of derden. De huurder zal
hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van beschadigde onderdelen en
huurderving, uiterlijk op overeengekomen inleverdatum voldoen.


Artikel 3
Het rijden van een Solex en E-chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en ouder, die in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat. De huurder zal als een goed
beheerder de hem verhuurde Solex of E chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming
gebruiken.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex of E-chopper aan derden in onderverhuur of gebruik
af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


Artikel 4
Het is verboden
a) een of meerdere personen te vervoeren op de solex
b) de stoepranden op en af rijden
c) op onverharde wegen te rijdend

d) op de Solex/E-chopper te zitten als hij op de standaard staat
e) het is niet toegestaan om met alcohol op de solex/E-chopper/step te besturen
f) het is niet toegestaan om de solex zelf van brandstof te voorzien

 

Artikel 5
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Verhuurder is te allen tijde
gerechtigd om de gehuurde Solex of E-chopper na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van
huurpenningen.


Artikel 6
Het huren van de Solex/E-chopper/step geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Alblasserwaard is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder,
derden en/of goederen.


Artikel 7
Verhuurder heeft het recht, als onder bepaalde weersomstandigheden de veiligheid in
gevaar komt, zonder kosten wederzijds, te annuleren.

Let op! Op kleding en schoeisel kunnen olie of modderspatjes terechtkomen, houd hier rekening mee.

 

Artikel 8

Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.

 

Artikel 9

Vanaf 1 januari 2023 is het dragen van een helm verplicht voor tweewielers met een blauw kenteken.

De politie handhaaft op het niet dragen van de helm. De helmplicht is er gekomen op initiatief van artsen. Het dragen van een helm kan (hoofd en hersen)letsel en doden voorkomen, constateerden zij.

Bij het niet dragen van een helm is de boete voor de rijder of organisator.

Als de boete op een later tijdstip bij ons op de mat valt, zullen wij de kosten bij u alsnog in rekening brengen.

 

 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.